[$10] Primavera P6 Advanced (Risks,WPs,Constrains & More) Arabic

, , , ,

Comments Off on [$10] Primavera P6 Advanced (Risks,WPs,Constrains & More) Arabic

success 0%

Coupon Details

December 07, 2018 // Duration: 5 hrs 53 mins // Lectures: 25 //

شرح للمستوى المتقدم لبريمافيرا, الجزء المُكمل للمستوى المُبتدئ في الكورس السابق, شرح مابعد الجدول الزمني و الميزانية

Published by: Khalid Hamid